Archiv autora: Šárka Kudláčková

Putovní kino

V pátek 23. června uspořádal obecní úřad ve spolupráci s TJ Voděrady promítání filmu. Do Voděrad dorazilo putovní kino a uvedlo pohádku Kocour v botách.

Dětský den

Páteční podvečer druhého června byl ve Voděradech věnován všem dětem, slavil se totiž jejich svátek. Kulturní komise pro ně na hřišti Pod Lesem připravila opět bohatý program plný soutěží. Střelba ze vzduchovky, skákací hrad, střelba z luku, skládání kostek do komínu nebo stříkání z hasičské stříkačky patří mezi tradiční disciplíny. I letos se ale objevily úkoly nové – například skákání podle předem navrženého schématu, kosmonautská chůze, při které měly děti na nohou připevněné kyblíčky s míčkem, který nesměl vypadnout, nebo kouzelné pytlíky, ze kterých děti tahaly předměty a musely uhádnout, co to je, nebo naopak musely po hmatu vylovit správný předmět. Hasiči si nově připravili běh se zamotanou hadicí a jejím připojením k rozdělovači a na proudnici. Stanovišti v letošním roce prošlo 63 dětí, za odměnu na ně čekal párek v rohlíku, pití a jako dárek polštář. Děkujeme kulturní komisi za perfektně připravené odpoledne.

« z 2 »

Kácení máje

Sobotní odpoledne 27. května zpestřili ve Voděradech místní hasiči. Připravili si kácení máje s bohatým programem. Pro děti byla připravena opičí dráha pro kola, chůze na chůdách, stříkání z hasičské stříkačky a neplánovaně se předvedli také voděradští soptíci, kteří přítomným ukázali hasičský útok. Májku vyhrála Natálka Švecová, s kácením jí ale musel pomoci tatínek. Po dopadu májky se děti vrhly do její koruny, aby našly schovaný neobvyklý předmět. Výherce si odnesl plastové hasičské auto.

« z 2 »

Vítání občánků

V neděli 21. května byla do naší obce přivítána nová občanka. Rodině přejeme hlavně hodně zdraví.

Den matek

Druhé nedělní odpoledne se v kulturním domě konala besídka ke Dni matek. Děti z dětské skupiny a ze základní školy si pro maminky připravily pásmo písniček, básniček a vtipných scének. Nejprve vystoupily děti z dětské skupiny, které svojí bezprostředností všechny pobavily. Následovali školáci se svým putováním po celém světě. Převtělili se do námořníků a obepluli celý svět, až se bezpečně dostali domů ke svým maminkám. Na závěr poděkovala a všem popřála krásný Den matek místostarostka Lenka Opluštilová. Děti ze základní školy nakonec předaly svým maminkám kytičku a knihu Vodník Vodička z Voděrad, kterou děti ilustrovaly a jejíž příběh škole věnoval Bohumír Staníček.

« z 2 »

Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna uspořádala Tělovýchovná jednota Voděrady tradiční pálení čarodějnic. Letos okořeněné zápasem 3. třídy mužů. Utkání pro domácí nedopadlo úspěšně, potěšit je ale mohla hojná účast místních, kteří si přišli opéct špekáček a sledovali zapálení čarodějnice na velké vatře.

Noc s Andersenem

V pátek 21. dubna proběhla se žáky základní školy Noc s Andersenem. Letos na téma Ferdy Mravence. Na úvod jsme si se žáky přečetli ukázku z Knížky Ferdy Mravence, pak se děti dozvěděly něco o životě spisovatele Ondřeje Sekory. Vyráběly plakáty o jeho životě, které jsou ke zhlédnutí v knihovně. Pak už byl ten správný čas na večeři v podobě těstovinového salátu, s jehož přípravou děti pomohly a samy si také svoji porci namíchaly. Poslední vnitřní aktivitou byly záložky do knížky v podobě Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka nebo Berušky. Těsně před spaním jsme vyrazili ven a stavěli jsme tam mraveniště, probíhali překážkovou dráhou před školou a zachraňovali nemocného mravenečka a odnášeli ho do bezpečí. Na závěr večerního programu jsme předali účastnické listy a pohlednice, přečetli si pohádku a šli spát. Ráno jsme zasedli k bohatě prostřenému stolu.

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu starostovi za návštěvu akce a ředitelce školy Blance Bendové za pomoc s organizací a poskytnutím školních prostor.

Mladí hasiči slaví první úspěchy

Mladí hasiči vyrazili na první závody a hned jim to cinklo. Přípravka se umístila na 3. místě a Štěpa s Pavlíkem na hostování dokonce na místě druhém.
Neztratili se ale ani ostatní. Mladší žáci obsadili 14. místo z 18 hlídek, respektive 15 soutěžních hlídek. Starší žáci pak obsadili 15. místo z 20 hlídek.
Fotogalerii můžete zhlédnout na FB stránce SDH a JSDH Voděrady.

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady

V sobotu 1. dubna se dobrovolníci sešli u kulturního domu, aby provedli jarní úklid v obci. Bohužel i letos byly jejich ruce potřeba – na silnici k Sebranicím se našly staré kabely, u křížku na Nových Poustkách se schází mládež, takže tam byly rozházené flašky od alkoholu, směrem k silnici R43 se zase posbíralo 60 plechovek. Poslední skupina sbírala v lese a narazili na černou skládku, tam budeme muset vyrazit ještě příští rok, abychom místo dosbírali. Opět jsme byli v úklidu limitovaní počtem účastníků. Na fotografiích můžete zhlédnout skupinu drnovických dobrovolníků, se kterými jsme se potkali u lomu.