Archiv autora: Šárka Kudláčková

Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna uspořádala Tělovýchovná jednota Voděrady tradiční pálení čarodějnic. Letos okořeněné zápasem 3. třídy mužů. Utkání pro domácí nedopadlo úspěšně, potěšit je ale mohla hojná účast místních, kteří si přišli opéct špekáček a sledovali zapálení čarodějnice na velké vatře.

Noc s Andersenem

V pátek 21. dubna proběhla se žáky základní školy Noc s Andersenem. Letos na téma Ferdy Mravence. Na úvod jsme si se žáky přečetli ukázku z Knížky Ferdy Mravence, pak se děti dozvěděly něco o životě spisovatele Ondřeje Sekory. Vyráběly plakáty o jeho životě, které jsou ke zhlédnutí v knihovně. Pak už byl ten správný čas na večeři v podobě těstovinového salátu, s jehož přípravou děti pomohly a samy si také svoji porci namíchaly. Poslední vnitřní aktivitou byly záložky do knížky v podobě Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka nebo Berušky. Těsně před spaním jsme vyrazili ven a stavěli jsme tam mraveniště, probíhali překážkovou dráhou před školou a zachraňovali nemocného mravenečka a odnášeli ho do bezpečí. Na závěr večerního programu jsme předali účastnické listy a pohlednice, přečetli si pohádku a šli spát. Ráno jsme zasedli k bohatě prostřenému stolu.

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu starostovi za návštěvu akce a ředitelce školy Blance Bendové za pomoc s organizací a poskytnutím školních prostor.

Mladí hasiči slaví první úspěchy

Mladí hasiči vyrazili na první závody a hned jim to cinklo. Přípravka se umístila na 3. místě a Štěpa s Pavlíkem na hostování dokonce na místě druhém.
Neztratili se ale ani ostatní. Mladší žáci obsadili 14. místo z 18 hlídek, respektive 15 soutěžních hlídek. Starší žáci pak obsadili 15. místo z 20 hlídek.
Fotogalerii můžete zhlédnout na FB stránce SDH a JSDH Voděrady.

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady

V sobotu 1. dubna se dobrovolníci sešli u kulturního domu, aby provedli jarní úklid v obci. Bohužel i letos byly jejich ruce potřeba – na silnici k Sebranicím se našly staré kabely, u křížku na Nových Poustkách se schází mládež, takže tam byly rozházené flašky od alkoholu, směrem k silnici R43 se zase posbíralo 60 plechovek. Poslední skupina sbírala v lese a narazili na černou skládku, tam budeme muset vyrazit ještě příští rok, abychom místo dosbírali. Opět jsme byli v úklidu limitovaní počtem účastníků. Na fotografiích můžete zhlédnout skupinu drnovických dobrovolníků, se kterými jsme se potkali u lomu.

Dětský karneval

Po dvouleté pauze uspořádala v sobotu 4. března kulturní komise dětský maškarní karneval. Dvacátý šestý ročník začal tradičně průvodem masek, po kterém následovala soutěž s barevnými míčky a židličkovaná s polštáři. Divadelní spolek DIVVOOCH zahrál přítomným pohádku O kůzlátkách. Julie Šeďová zazpívala písničku a děti se pak vrhly na „ptačí tanec“, rozdala se tombola a sálem kulturního domu vyrazila mašinka. O kulturní program se postarali i místní hasiči se svým černobílým tancem. Na závěr karnevalu byly vylosovány 3 dorty, jeden od Moniky Švecové a dva od Moniky Štefankové. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 42 masek.

« z 3 »

Masopustní průvod

V sobotu 18. února se sešly masky u kulturního domu ve Voděradech a vyrazily do ulic. Medvěd, vodník, lékařka, smrtka, stařenky, čarodějnice a další postavy vybírali peníze na voděradské děti. Dle tradic tak masopustní průvod zahájil dobu půstu před Velikonocemi.

« z 2 »

Novoroční besídka DS

Dětská skupina Voděrady uspořádala dne 26. ledna 2023 tzv. Novoroční besídku jako alternativu za Vánoční besídku, která byla zrušena kvůli vysoké nemocnosti dětí. Více než 50 návštěvníků mělo možnost si poslechnout básničky, písničky se zimní i vánoční tématikou. Nechyběla ani rozcvička našich předškoláčků, vystoupení kroužku angličtiny s tancem sněhuláků, děti ze třídy Sluníček dokonce rapovaly, předškoláčci z kroužku flétničky zahráli a zazpívali o zimě, nakonec společně Bublinky i Sluníčka uvařily Vánoce. Po skončení oficiální části besídky následovala neformální část s malým občerstvením, které připravily děti. Děkujeme, že jste přišli podpořit děti z dětské skupiny. V květnu při příležitosti besídky pro maminky se na Vás budeme opět srdečně těšit!

Foto a text Radka Horáková

« z 2 »

 

Hasičský ples

V sobotu 21. 1. 2023 se konal v kulturním domě tradiční hasičský ples. Jako vždy si pro návštěvníky plesu hasiči připravili bohatou malou i velkou tombolu. K poslechu a tanci hrála kapela PROROCK. Překvapením večera bylo jako vždy představení, které si hasiči pro všechny připravili. Tentokrát se jednalo o černobílý tanec. Hasiči se oblékli do speciálních černobílých trikotů, kombinace barev a tanečních kroků vytvořila zajímavý optický klam. Všem tanečníkům se dostálo zaslouženého potlesku.

« z 2 »

Volby prezidenta ČR

V pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2023 měli občané Voděrad možnost zapojit se do volby prezidenta ČR. O volby byl velký zájem, o čemž svědčí volební účast 70,77 %. Výsledky jsou následující:

Andrej Babiš     123 hlasů     40,46 %

Petr Pavel          76 hlasů       25,00 %

Danuše Nerudová         43 hlasů     14,14 %

Pavel Fischer        39 hlasů     12,82 %

Jaroslav Bašta     13 hlasů     4,27 %

Karel Diviš      5 hlasů     1,64 %

Tomáš Zima     3 hlasy     0,98 %

Marek Hilšer     2 hlasy     0,65 %