Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Obecní knihovna Voděrady uspořádala 1. října 2019 ve spolupráci s Obecním úřadem Voděrady, Městskou knihovnou Boskovice a Dětskou skupinou Sluníčko besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Všechny přítomné přivítala vedoucí úseku okresní metodiky pro region Blansko paní Helena Jalová a předala slovo zástupkyni Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, která celou akci finančně podpořila.

Petra Braunová, autorka převážně dětských knih, k nám dorazila až z Pošumaví a během hodinové besedy povyprávěla především o své tvorbě. Zmínila své dětské knihy, promluvila o svých komiksech a poslední vydané knize Eliška žhářka lhářka. Příjemnou atmosféru navodila autorka také svým vyprávěním o životě na malé vesnici jako je ta naše. Všem přítomným děkujeme za účast a doufáme, že se nás příště sejde více.