Archiv rubriky: Nové události

Kácení máje

Sobotní odpoledne 27. května zpestřili ve Voděradech místní hasiči. Připravili si kácení máje s bohatým programem. Pro děti byla připravena opičí dráha pro kola, chůze na chůdách, stříkání z hasičské stříkačky a neplánovaně se předvedli také voděradští soptíci, kteří přítomným ukázali hasičský útok. Májku vyhrála Natálka Švecová, s kácením jí ale musel pomoci tatínek. Po dopadu májky se děti vrhly do její koruny, aby našly schovaný neobvyklý předmět. Výherce si odnesl plastové hasičské auto.

« z 2 »

Vítání občánků

V neděli 21. května byla do naší obce přivítána nová občanka. Rodině přejeme hlavně hodně zdraví.

Den matek

Druhé nedělní odpoledne se v kulturním domě konala besídka ke Dni matek. Děti z dětské skupiny a ze základní školy si pro maminky připravily pásmo písniček, básniček a vtipných scének. Nejprve vystoupily děti z dětské skupiny, které svojí bezprostředností všechny pobavily. Následovali školáci se svým putováním po celém světě. Převtělili se do námořníků a obepluli celý svět, až se bezpečně dostali domů ke svým maminkám. Na závěr poděkovala a všem popřála krásný Den matek místostarostka Lenka Opluštilová. Děti ze základní školy nakonec předaly svým maminkám kytičku a knihu Vodník Vodička z Voděrad, kterou děti ilustrovaly a jejíž příběh škole věnoval Bohumír Staníček.

« z 2 »

Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna uspořádala Tělovýchovná jednota Voděrady tradiční pálení čarodějnic. Letos okořeněné zápasem 3. třídy mužů. Utkání pro domácí nedopadlo úspěšně, potěšit je ale mohla hojná účast místních, kteří si přišli opéct špekáček a sledovali zapálení čarodějnice na velké vatře.

Noc s Andersenem

V pátek 21. dubna proběhla se žáky základní školy Noc s Andersenem. Letos na téma Ferdy Mravence. Na úvod jsme si se žáky přečetli ukázku z Knížky Ferdy Mravence, pak se děti dozvěděly něco o životě spisovatele Ondřeje Sekory. Vyráběly plakáty o jeho životě, které jsou ke zhlédnutí v knihovně. Pak už byl ten správný čas na večeři v podobě těstovinového salátu, s jehož přípravou děti pomohly a samy si také svoji porci namíchaly. Poslední vnitřní aktivitou byly záložky do knížky v podobě Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka nebo Berušky. Těsně před spaním jsme vyrazili ven a stavěli jsme tam mraveniště, probíhali překážkovou dráhou před školou a zachraňovali nemocného mravenečka a odnášeli ho do bezpečí. Na závěr večerního programu jsme předali účastnické listy a pohlednice, přečetli si pohádku a šli spát. Ráno jsme zasedli k bohatě prostřenému stolu.

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu starostovi za návštěvu akce a ředitelce školy Blance Bendové za pomoc s organizací a poskytnutím školních prostor.

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady

V sobotu 1. dubna se dobrovolníci sešli u kulturního domu, aby provedli jarní úklid v obci. Bohužel i letos byly jejich ruce potřeba – na silnici k Sebranicím se našly staré kabely, u křížku na Nových Poustkách se schází mládež, takže tam byly rozházené flašky od alkoholu, směrem k silnici R43 se zase posbíralo 60 plechovek. Poslední skupina sbírala v lese a narazili na černou skládku, tam budeme muset vyrazit ještě příští rok, abychom místo dosbírali. Opět jsme byli v úklidu limitovaní počtem účastníků. Na fotografiích můžete zhlédnout skupinu drnovických dobrovolníků, se kterými jsme se potkali u lomu.

Dětský karneval

Po dvouleté pauze uspořádala v sobotu 4. března kulturní komise dětský maškarní karneval. Dvacátý šestý ročník začal tradičně průvodem masek, po kterém následovala soutěž s barevnými míčky a židličkovaná s polštáři. Divadelní spolek DIVVOOCH zahrál přítomným pohádku O kůzlátkách. Julie Šeďová zazpívala písničku a děti se pak vrhly na „ptačí tanec“, rozdala se tombola a sálem kulturního domu vyrazila mašinka. O kulturní program se postarali i místní hasiči se svým černobílým tancem. Na závěr karnevalu byly vylosovány 3 dorty, jeden od Moniky Švecové a dva od Moniky Štefankové. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 42 masek.

« z 3 »

Masopustní průvod

V sobotu 18. února se sešly masky u kulturního domu ve Voděradech a vyrazily do ulic. Medvěd, vodník, lékařka, smrtka, stařenky, čarodějnice a další postavy vybírali peníze na voděradské děti. Dle tradic tak masopustní průvod zahájil dobu půstu před Velikonocemi.

« z 2 »