Dětský karneval

Po dvouleté pauze uspořádala v sobotu 4. března kulturní komise dětský maškarní karneval. Dvacátý šestý ročník začal tradičně průvodem masek, po kterém následovala soutěž s barevnými míčky a židličkovaná s polštáři. Divadelní spolek DIVVOOCH zahrál přítomným pohádku O kůzlátkách. Julie Šeďová zazpívala písničku a děti se pak vrhly na „ptačí tanec“, rozdala se tombola a sálem kulturního domu vyrazila mašinka. O kulturní program se postarali i místní hasiči se svým černobílým tancem. Na závěr karnevalu byly vylosovány 3 dorty, jeden od Moniky Švecové a dva od Moniky Štefankové. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 42 masek.

« z 3 »