Hlášení obecního rozhlasu 11.3.2020

Ve čtvrtek  dne 12. března 2020 v době od 8,00 hod. do 12,00 hod bude ve Voděradech v ulici Aleje, kde nyní probíhá oprava vodovodu odstávka přívodu vody, děkujeme za pochopení.

V sobotu dne 14.března 2020 a v sobotu dne 21. března 2020 mohou občané  ve sběrném dvoře za kulturním domem ve Voděradech u pracovnice obecního úřadu v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. odevzdávat nebezpečný odpad, jen ten který je přesně vyjmenován v příloze, která je zveřejněna na webových stránkách obce.

Sběrný dvůr bude pro občany otevřen pravidelně každou sobotu počínaje sobotou dne 28. března 2020 vždy v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Elektroodpad bude ve sběrném dvoře odebírán pověřeným členem SDH Voděrady vždy každou první sobotu v měsíci v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nebude odebírán.

Ordinace MUDr. Habartové – Praktik Lysice a MUDr. Hlaváčkové – Všeobecné lékařky žádají pacienty, aby v případě podezření na infekci koronavirem (pobyt v rizikové oblasti, horečky, kašel)  nechodili do ordinace osobně, ale pouze lékaře nebo hygienickou stanici telefonicky kontaktovali. Zamezíte tak dalšímu šíření nemoci. Ostatní pacienty prosíme, aby co nejvíce využívali možností telefonického vystavení receptu a objednávání se.

Obecní knihovna Voděrady a Základní škola Voděrady pořádají dne 27.března 2020 1. ročník pohádkového nocování Noc s Andersenem na téma Harry Potter. Přihlaste svoje děti na večer plný soutěží, her a skvělých aktivit završený přespáním v prostorách ZŠ Voděrady. Akce je určená pro děti školního věku. Přihlášku naleznete na webu knihovny: voderady.knihovna.cz, vyplněnou zasílejte na email: knihovnavoderady@seznam.cz .