Hlášení obecního rozhlasu

Kontejner na biologický odpad bude od středy dne 21.října 2020 do pátku 23. října 2020 umístěn na křižovatce „Stará poustka“.

Upozorňujeme všechny občany, že od pátku 23. října je knihovna z důvodu vládních opatření až do odvolání uzavřena.

Ve čtvrtek dne 22. října 2020 bude v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. přerušena v celé  obci Voděrady dodávka pitné vody. V  uvedeném čase bude prováděna instalace  ATS čerpadla do vodojemu pro obec Voděrady, po provedení instalace bude ihned dodávka vody obnovena.

Podzimní termín odvozu nebezpečného odpadu ve Voděradech bude v sobotu dne 7. listopadu 2020. Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech ve dvou termínech: sobota dne 31. října 2020 a sobota dne 7. listopadu 2020 vždy v době od 09:00 hod. do 11:00 hod. Nepotřebné elektrozařízení se nadále odebírá jen v  kompletním  stavu,  nerozebrané a to  každou sobotu ve sběrném místě za KD Voděrady v době od 09:00 hod. do 11:00 hod..