Hlášení obecního rozhlasu

Soukromý zemědělec  David Fendrych, bytem Zvole čp. 125 nabízí sadbové brambory pro občany Voděrad pro rok 2021, brambory lze objednat telefonicky na č. 566 567 273, objednané brambory by prodejce do Voděrad dovezl jako obvykle koncem měsíce března 2021. Seznam odrůd k objednání bude vyvěšen na letáku na stránkách obce a v prodejně COOP Voděrady.

Obecní knihovna Voděrady oznamuje, že v pátek 11. prosince bude mít znovu otevřeno. Knihy si můžete přijít půjčit v prodloužené výpůjční době od 16:30 do 19:00. Knihovnice prosí, abyste vstupovali do knihovny jednotlivě, v rouškách a dezinfikovali si ruce.

Pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj budou až do konce roku pro veřejnost přístupná v omezeném provozu. Provoz podatelen a pokladny bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Posledním dnem pro příjem plateb v pokladně finančního úřadu je středa 16. 12. 2020 do 13.00 hodin. Ve dnech, kdy bude pokladna uzavřena, lze daňové povinnosti i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. Pokladna bude znovu otevřena dne 6. 1. 2021.