Hlášení obecního rozhlasu

Poplatky za komunální odpad – lze uhradit i elektronicky, nebo přímo na úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu až do 30. května 2020.

Sběrný dvůr  je pro občany otevřen pravidelně již každou sobotu, dne 11.dubna 2020 bude v provozu v době od 9,00 hod do 11,00 hod.

Elektroodpad bude ve sběrném dvoře odebírán pověřeným členem SDH Voděrady vždy pouze každou první sobotu v měsíci (další termín, květen sobota dne 2.5.)  v době od 9,00 hod. do 10,00 hod. Mimo tuto stanovenou dobu nebude odebírán.