Hlášení obecního rozhlasu 3.2.2020

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu Voděrady se vybírají poplatky za odvoz komunálních odpadů a poplatky ze psů na rok 2020. Poplatky mohou občané hradit každý den v úředních hodinách obecního úřadu.

Pro rok 2020 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a ve výši 470,- Kč za rekreační dům. Finanční poplatek za psa činí 70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Poplatky musí být uhrazeny do 31. března 2020, v případě, že v daném termínu nebudou uhrazeny, může je obec podle platné vyhlášky zvýšit až na trojnásobek.  Likvidace nebezpečných odpadů hradí obec ze svého rozpočtu.