Hlášení obecního rozhlasu ze dne 19.2.2024

Srdečně zveme všechny občany Voděrad a okolí na jarní výlet do Prahy dne 7. května 2024. Můžete se těšit na prohlídku s průvodcem Valdštejnského paláce, Valdštejnské zahrady a dle dohody dalších míst hlavního města. Stačí se jen závazně přihlásit do 24. 2. 2024 v DS nebo na tel. čísle: 604 271 899 (Mgr. Radka Horáková). Předpokládaná cena je 400 Kč (jen za dopravu, vše ostatní je zdarma). Akce se koná pod záštitou Dětské skupiny Voděrady. Těšíme se s Vámi na krásný jarní výlet!

Obecní úřad Voděrady oznamuje, že na základě obecně závazné vyhlášky obce Voděrady   o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se vybírají poplatky za směsný komunální odpad  a poplatky ze psů. V roce 2024 činí sazba poplatku za popelnici 750 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Voděradech a 750 Kč za rekreační stavbu. Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.                                                              Poplatky mohou občané platit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu nebo na účet obce číslo 184 723 878/0300. Do var.symbolu uveďte prosím číslo domu a do poznámky jméno plátce. Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2024.