Informace k poplatkům za svoz odpadů a za psy

Nová odpadová legislativa, účinná od 1. 1. 2021 výrazně měnila formu výběru poplatků za odpady, což pro obce znamenalo to, že musela přijmout zcela nové obecně závazné vyhlášky. O tomto faktu obce informovalo ministerstvo začátkem roku 2021. Vyhláška nebyla v první polovině roku 2021 vytvořena. Bohužel nové složení vedení obce tuto informaci přehlédlo a vyhlášku nepřipravilo a neschválilo v potřebném termínu, tedy do konce roku 2021. Bez nové vyhlášky, schválené před začátkem nového období výběru poplatku za svoz, nelze poplatek daný rok (2022) legálně vybrat. Z tohoto důvodu se poplatky za svoz odpadu budou vybírat až v roce 2023, po vytvoření a schválení nové vyhlášky zastupitelstvem do konce roku 2022.

Více informací naleznete v příloze.

Informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství

Poplatky za psy se budou vybírat od 8. 8. do 30. 9. 2022. Zůstávají nezměněné, tj. 70 Kč za jednoho psa a za každého dalšího 100 Kč. Poplatky se mohou platit osobně na OÚ nebo zaslat na účet obce 184723878/0300. Prosíme o uvedení čísla popisného jako variabilního symbolu a jména plátce do poznámky.