Informace obecního úřadu všem seniorům v obci

Pracovnice Dětské skupiny Voděrady v době přerušení provozu, jako zaměstnanci obce, obstaraly dne 25. března 2020 první nákup potravin a léků občanům Voděrad. Tato pomoc vychází z nařízení vlády ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, kde  vládní dokument nařizuje starostům obcí zajistit osobám starším 70-ti roků pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků.

 V případě potřeby mohou senioři, ale i další spoluobčané Voděrad, kontaktovat pana starostu na tel. č.: +420776115745 nebo Mgr. Radku Horákovou – Odehnalovou +420604271899.

Vážení občané, nebojte se požádat o pomoc v době pandemie vyvolané koronavirem COVID-19. Nejedná se jen o výjimečný stav nouze v České republice, ale prakticky na celém světě. Důležité je zdraví nás všech – hlavně seniorů!   Proto prosíme, buďte na sebe opatrní, dbejte na svoje zdraví a základní hygienické zásady.