Informace

V souvislosti s konáním motosrazu Kiliangang navezli organizátoři bez vědomí obce nad hřiště suť, která bude sloužit po dobu srazu k přechodu do horní části. Po dohodě s organizátory  bude po srazu suť odstraněna a celá plocha bude uvedena do původního stavu.