Kontejner na zeleň

Kontejner bude do pátku 11.10. 2019 umístěn v parku. Žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali jen listí a drobný zahradní odpad. Větve se ukládají na určené místo ve sběrném dvoře.