Masopustní průvod – výtěžek

Výtěžek masopustního průvodu činí 16 805 Kč. Část vybraných peněz se rozdělí mezi DS a ZŠ  Voděrady, zbytek se použije na uspořádání Dětského dne.