Nové kontejnery na bio odpad

Na sběrná místa u tenisových kurtů a u hasičské zbrojnice byly umístěny nové kontejnery na bio odpad, prosíme občany, aby byl do kontejnerů ukládán jen odpad, který tam patří.  Větší množství odvezte na sběrný dvůr, který je i nadále v provozu za KD.