Nové ořechy na návsi

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady se v průběhu měsíce března postaral o vykácení ořechů na návsi. Stromy již byly staré a hrozily pádem větví. Na konci dubna byly na návsi a v její blízkosti vysazeny ořechy nové.