Novoroční ohňostroj

První den roku 2020 se voděradští občané sešli před kulturním domem, aby zhlédli novoroční ohňostroj, který pro ně opět připravil obecní úřad Voděrady. Na úvod přednesl krátké slovo starosta obce Lubomír Lepka, jenž všechny přivítal, popřál vše dobré do nového roku, zejména osobní a pracovní úspěchy. Pak již spustila tradiční hudba, při níž byl odpálen ohňostroj. Jako každý rok bylo setkání při novoročním ohňostroji příležitostí popřát sousedům a známým to nejlepší do nového roku.