Očkování proti onemocnění COVID-19 v nemocnici Boskovice

Nemocnice Boskovice s.r.o. zahajuje od pondělí 08.02.2021 očkování veřejnosti proti onemocnění COVID-19. Přihlašování k očkování je nutné provést přes centrální registrační systém https://reservatic.com/ockovani
V případě, že jste se již zaregistrovali v systému a vybrali jste si jako očkovací místo Boskovice, přijde Vám automaticky sms zpráva s výzvou k vybrání termínu.
Jestliže jste se zaregistrovali do jiného zdravotnického zařízení a nyní se přesto chcete nechat očkovat v Boskovicích, je nutné provést v systému zcela novou registraci a následně výběr očkovacího místa.
Součástí potvrzení o přiděleném očkovacím termínu budou formuláře informovaného souhlasu a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vytiskněte si je, prosím, a přineste je vyplněné s sebou. Informovaný souhlas se vyplňuje jedenkrát, souhlas se zpracováním osobních údajů dvakrát. Datum vyplníte na místě v den očkování. Bližší podrobnosti k souhlasům Vám vysvětlí přítomný lékař před samotnou vakcinací.
Prosím, přineste si s sebou seznam všech užívaných léků, a to buď vypsané v informovaném souhlasu, nebo na zvláštním lístku. Doporučujeme vhodnost očkování předem probrat s Vaším ošetřujícím lékařem.