Oznámení Českého statistického úřadu

V termínu od dne 1. září 2020 do dne  29. října 2020 bude probíhat pracovníky Českého statistického úřadu zjišťování v terénu k projektu „Integrované šetření v zemědělství“ (IŠZ).  Pro zvýšení důvěryhodnosti vydává ČSÚ tazatelům „průkaz tazatele“, pomocí kterého prokazují své oprávnění k práci pro ČSÚ, platnost průkazu lze ověřit na stránkách ČSÚ.  Podrobné oznámení ČSÚ je v příloze.

oznámení ČSÚ