Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření – Svazek obcí pro rychlostní komunikace R 43

oznámení o zveřejnění dokumentů

V souladu s novelou zákona č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz v sekci Svazky obcí. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice Svazku, kancelář č. 141 Městského úřadu Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.