Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat Tělovýchovné jednotě  Voděrady z.s. za zorganizování pouťových oslav v obci.  Starosta.