Pomoc obce Voděrady a Dětské skupiny Voděrady seniorům v obci

Pracovnice Dětské skupiny Voděrady s podporou obce Voděrady nabízí pomoc místním seniorům, kteří jsou  v současné době nejvíce ohroženými skupinami lidí co potřebují ochránit před virem.  Senioři, ale i  spoluobčané mohou  v případě potřeby telefonovat na čísla kancelář obce Voděrady +420516472428, starosta +420776115745, Mgr. Radka Horáková – Odehnalová +420604271899, je možné napsat i zprávu na mailovou adresu obec@voderady.cz.  Tato pomoc vychází z nařízení vlády ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, kde  vládní dokument nařizuje starostům obcí zajistit osobám starším 70-ti roků pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků. Jedná se proto především o pomoc při zvládání základních životních potřeb jako je nákup v obchodech, tak aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v prodejnách a na dalších veřejných místech,  dále pomoc při vyřízení předpisu léků přes  „E-RECEPT“, mobilní telefon, nebo mail a také jejich vyzvednutí.