Poplatky 2019

Oznamujeme občanům, že na OÚ se vybírají poplatky za odvoz domovního odpadu a poplatky ze psů.

V roce 2019 je poplatek za popelnice 460,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 460,- Kč za rekreační dům.

Poplatky za psa činí 70 Kč a za každého dalšího psa 100 Kč.

Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2019.

Poplatky mohou občané platit v úředních hodinách OÚ- tzn. i v dopoledne.

Pokud poplatky nebudou uhrazeny ve stanoveném termínu, může je obec dle vyhlášky zvýšit až na trojnásobek.

Likvidace všech ostatních odpadů- včetně nebezpečných- bude hradit obec ze svého rozpočtu.