Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 2.5.2022     od 8:00 do 14:00. Části obce budou odpojovány postupně, detailní rozpis časového rozvrhu odpojování částí obce najdete v příloze nebo na vývěsce obce.

preruseni_dodavky_el_en_02052022