Přerušení dodávky pitné vody ve Voděradech dne 11. listopadu 2020

Informujeme všechny občany, že ve středu dne 11. listopadu 2020 v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. bude přerušena v obci Voděrady dodávka pitné vody v rámci stavby „Voděrady – oprava vodovodu u hřiště“, která se bude týkat domů čp. 33, 159, 154, 143, 177, 164, 152, 192, 207, 206, E4, 197, 205, 70, 71, 62, 69,68, 77, 67 a 28. V  uvedeném čase bude provedeno přepojení původního vedení na nové, po přepojení bude ihned dodávka vody obnovena.