Přerušení dodávky pitné vody ve Voděradech dne 19. února 2021

V pátek dne 19. února 2021 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. bude přerušena v celé obci Voděrady dodávka pitné vody. V  uvedeném čase bude provedena výměna vodoměru ve vodojemu.