Přerušení dodávky pitné vody ve Voděradech

Ve čtvrtek dne 22. října 2020 bude v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. přerušena v celé  obci Voděrady dodávka pitné vody. V  uvedeném čase bude prováděna instalace  ATS čerpadla do vodojemu pro obec Voděrady, po provedení instalace bude ihned dodávka vody obnovena.