Pronájem sportovního areálu

Od 9. dubna 2018 dochází ke změně v pronájmu sportovního areálu, který je nyní ve správě obce. Termíny oslav se budou i nadále domlouvat u správcové pí I. Součkové, platba za pronájem se bude provádět na OÚ u pí S. Konečné.

Ke stejnému datu se mění i částka za pronájem areálu následovně:

občané s trvalým pobytem ve Voděradech   800 Kč/den

ostatní, firmy a srazy  1200 Kč/den

akce většího rozsahu – cena stanovena individuálně, po dohodě se starostou .