První školní den

Ve čtvrtek prvního září ožila voděradská základní škola a ve svých prostorách přivítala všechny žáky a dva nové prvňáčky, Teresku a Ondru. Start nového roku to byl stylový, protože žáci vypluli na společné lodi vstříc novým kamarádům, zážitkům a hlavně vědomostem. Na palubě je přivítala ředitelka školy spolu s místostarostkou obce. Popřáli jim šťastnou cestu, mnoho hezkých zážitků, nové kamarády a radost z nových poznatků. Plavbu zahájila Tereska, která v parníku obeplula celou třídu a zazvonila školním zvonkem. Pomohl jí Ondra, který rovněž zazvonil na cestu, a loď nového školního roku tak mohla bezpečně vyplout z přístavu. Na jejich plavbě přejeme žákům samé jedničky.