Rozsvícení vánočního stromu na návsi

V neděli 2. prosince proběhlo na návsi rozsvícení vánočního stromu. O organizaci se postaraly Obecní úřad Voděrady, Kulturní komise a Sbor dobrovolných hasičů. I přes velmi nepříznivé počasí se na návsi sešlo mnoho voděradských občanů a hlavně mnoho dětí. Na úvod promluvil starosta obce a pozval přítomné na akce, které nás do konce roku ještě čekají. Pak už dal prostor dětem ze Základní školy Voděrady a Dětské skupiny Sluníčko, které zazpívaly pásmo písniček a pomocí básničky rozsvítily strom na návsi. Pavel Kudláček si pro přítomné připravil vánoční ohňostroj a pak už se na svém pekelném stroji přiřítili čerti s Mikulášem a andělem. Za básničku nebo písničku byly děti odměněny sladkým balíčkem. Na zahřátí se podával punč, grog a čaj.

« z 2 »