Rybářské závody

U voděradské požární nádrže se v sobotu 9. června sešli vášniví rybáři. Rybářský spolek po čtyřleté odmlce uspořádal rybářské závody pro děti. O organizaci akce se postarali Petr Štefanka, Miroslav Havelka, Petr a Vlaďka Švancarovi, Radim Pavlů, Monika Vágnerová, Liam Waterman a Štěpán Lefner. K jejich radosti dorazilo k voděradskému rybníku 16 závodníků, kteří na svoje udice přitáhli celkem 248 ryb, především malé kapry a karasy. Na prvním místě v počtu nejvíce odlovených ryb se umístil Viktor Kotlán, na druhém místě byla Martina Slezáková a na třetím místě se umístil Vojta Kopečný. Oceněna byla i Natálie Odehnalová za největší chycenou rybu.

Organizátoři děkují sponzorům: Obci Voděrady, Rybářským potřebám Miroslava Kříže, rodině Šlemarových a Řeznictví Šutera.