Setkání čtoucích rodin – beseda se spisovatelkou Lenkou Dokoupilovou

Obecní knihovna Voděrady ve spolupráci s Knihovnou Boskovice uspořádala v sobotu 20. ledna 2018 besedu se spisovatelkou Lenkou Dokoupilovou. Na úvod promluvila vedoucí úseku okresní metody pro region Blansko paní Helena Jalová a seznámila nás s projekty, které se budou konat v letošním roce v okrese Blansko. Ukázala dětem svého skřítka – Bábrlinku Kníženku a uvedla nás do světa skřítků. Na její slova pak navázala spisovatelka Lenka Dokoupilová, která promluvila o své knize Putování skřítka Vítka a ukázala nám loutky, jež si pro knihu sama vyrobila. Na závěr si všechny děti vyrobily svoji skřítkovskou čepičku s bambulí.