Tašky na třídění odpadu pro občany

Obec Voděrady zakoupila pro každý rodinný dům ve Voděradech tašky na třídění odpadů papíru, skla a plastů. Tašky na tyto  odpady budou v nejbližší době distribuovány do každého domu.

Domácí třídění

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého kontejneru, není možné ho dále zpracovávat a navíc by znehodnotil další surovinu v kontejneru).

Pořídili jsme proto do domácnosti tašky na ukládání papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Do tašky na sklo dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší vesnici.

leták jak třídit odpady

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti