Ukončení provozu sběrného dvora

V sobotu 30.11.2019 bude ukončen letošní provoz sběrného dvora. Nádoba na likvidaci kuchyňských olejů bude umístěna na sběrném místě u tenisového kurtu.