Změna v provozu ordinace MUDr. Vyhňákové

Změna v provozu ordinací MUDr. Vyhňákové, v termínech

10.8.2020  až    19.8.2020

24.9.2020  až    25.9.2020

bude  Ř Á D N Á    D O V O L E N Á  v akutních případech zastupuje ordinace MUDr. Škavřil.