Ustavující schůze zastupitelstva

V sobotu 3. listopadu bylo ustaveno nové zastupitelstvo obce.

Zápis z ustavující schůze zastupitelstva