Vánoční besídka dětské skupiny

V pátek 13. prosince se uskutečnila besídka dětí Dětské skupiny Voděrady. Sluníčka se rozšířila o Bublinky, bylo tedy třeba besídku přesunout do většího prostoru a tím byl kulturní dům. Na úvod besídky promluvila Radka Horáková, která všechny přítomné přivítala. Dále uvedla, že v současné době se řeší otázka, jakým způsobem budou financovány dětské skupiny a zda bude vůbec forma dětské skupiny zachována. Sdělila, že situaci řeší se senátorkou Jaromírou Vítkovou, která na půdě Senátu iniciovala konání konference k tomuto tématu. Na konferenci vystoupí za Dětskou skupinu Voděrady Radka Horáková. Poté už následovala samotná besídka, jež se skládala z pásma písniček a básniček, které na tvářích všech diváků vykouzlily úsměv. Na závěr Radka Horáková popřála všem krásné Vánoce a pozvala přítomné na malé občerstvení, o které se postaraly děti spolu s některými maminkami.