Opatření obecné povahy JMK 158698/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydává opatření obecné povahy: povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského.

Opatření JMK 158698/2017