Opatření obecné povahy JMK 153416/2017

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydává opatření obecné povahy: povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů …

Opatření JMK 153416/2017