Vítání občánků

V neděli 24. dubna 2022 byli do naší obce přivítáni čtyři noví občánci.