Vítání občánků

V neděli 23. dubna 2017 byli do voděradské obce přivítáni dva noví občánci – Petr Ryšánek a Pavel Švec.

Pavel Švec
Pavel Švec
Petr Ryšánek
Petr Ryšánek