Voděradské listy

Obec Voděrady oznamuje, že Voděradské listy č. 1-6/2020 nevyjdou v červenci letošního roku. Z důvodu zavedení opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se v prvním pololetí letošního roku nepořádaly žádné sportovní, kulturní či jiné akce a rovněž byla omezena činnost obce Voděrady. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že Voděradské listy budou vydány v měsíci lednu 2021 a budou shrnovat dění za celý rok 2020.