Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte

V sobotu 19. listopadu byli na Vánočním jarmarku vyhlášeni výherci soutěže Jižní Morava čte, kterou pořádá Moravská zemská knihovna v Brně. Letos se tvořilo na téma Co vypráví voda.

V kategorii volné tvorby pro mateřské školy a 1. a 2. třídy škol základních se umístil na prvním místě Jakub Němeček, druhé místo obsadil Pavel Švec a na třetím místě byla Natálie Hejčová.

V kategorii volné tvorby pro děti 3. až 5. tříd ZŠ získal první místo Dominik Cvrkal, druhé místo Jiří Fiedor a třetí místo obsadil Petr Šeďa.

Poslední kategorii, kterou jsme vyhlašovali, byla kategorie literární pro 4. a 5. ročníky ZŠ. Vyhrál ji Petr Šeďa na druhém místě následovaný Matyášem Horákem a třetím místem byla oceněna práce Vítězslava Kubína.

Soutěž spolufinancoval Jihomoravský kraj.