Vyhláška o čistotě, pořádku a zajištění klidu v obci

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady č. 5/2003 – o čistotě, pořádku a zajištění klidu v obci – pdf