Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí

s platností od 25. 7. 2018 do odvolání

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Celé znění vyhlášky je možné shlédnout na úřední desce nebo na OÚ.