Záměr zřízení věcného břemene „podzemní elektrická přípojka“

Obec Voděrady zveřejňuje záměr zřídit věcné břemeno „podzemní elektrická přípojka“ na obecních pozemcích p .č. 77 o výměře 1 501 m², trvalý travní porost a p. č. 341/1.

Záměr