Zápis do 1. ročníku Základní školy Voděrady

Základní škola Voděrady oznamuje termín zápisu dětí do prvního

ročníku. Zápis se uskuteční v pátek 12.dubna 2019 od 13 do 15 hodin

v budově školy. Nezapomeňte, prosím, rodný list dítěte.   

Těšíme se na Vaši účast !

Pozn.: Pro případ žádosti o odklad školní docházky jsou zapotřebí vyjádření

lékaře a vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.