Závazná pravidla pro napouštění bazénů

Vážení spoluobčané,

v obci Voděrady i nadále trvá nedostatek vody ve vodních zdrojích. Proto s provozovatelem, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, bylo dohodnuto, že nám bude umožněno regulovaně napouštět bazény. Aby byla zachována plynulá dodávka vody pro všechna odběrná místa v obci, je bezpodmínečně nutné dodržet následující pravidla: Majitel nemovitosti nejprve zavolá na vodárenský dispečink, tel. 734 692 777, a pokud to dispečer vyhodnotí jako možné, lze napustit max 5m3/ přípojku a den. Dopuštění bazénu je možné opakovat i další den, ale opět po výslovném povolení z vodárenského dispečinku. V případě zhoršené situace Vám bude volat dispečer nazpět a žádat zastavení napouštění bazénu.

I nadále platí přísné zákazy pro použití vody z veřejného vodovodu na zalévání, mytí aut a obecně jakékoli plýtvání.