Zveřejnění záměru – pronájem – pozemek parc. č. 300/70

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr pronájmu pozemku parc. č. 300/70 v k. ú. Voděrady u Kunštátu, a to na dobu neurčitou.